Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Dementie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

  • De therapie voor cognitieve disfunctie bij personen met dementie steunt op psychosociale interventies aangepast aan de beleving en behoeften van de patiënt en zijn omgeving  (mantelzorgers).
  • Cholinesterase-inhibitoren en memantine zijn slechts beperkt werkzaam terwijl nevenwerkingen wel vaak voorkomen.
  • Niet-farmacologische interventies zijn dé eerste stap bij de aanpak van  van probleemgedrag bij dementie.
  • Antipsychotica zouden enkel gebruikt mogen worden indien het probleemgedrag een gevaar betekent voor de patiënt of zijn omgeving. De noodzaak om deze behandeling verder te zetten, moet regelmatig geëvalueerd worden.

Feedback